Search results

 1. Prevence sociálně patologických jevů v multikulturním prostředí = Prevention of social-pathological phenomena in multicultural environment / Kamil Janiš .
  In: Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí [141 s.]. ISBN 978-80-7435-169-3 (brož.) Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. S. 76-81 .
  article

  article


 2. Sexuální a multikulturní výchova v sociálně odlišném prostředí = Sexual and multicultural education in socially different environment / Šárka Čížková, Kamil Janiš .
  In: Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí [141 s.]. ISBN 978-80-7435-169-3 (brož.) Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. S. 82-92 .
  article

  article


 3. K pojetí multikulturalismu při vzdělávání odborníků v cestovním ruchu / Alena Josefová, Jiří Štýrský .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV [98 s.]. ISBN 978-80-7435-136-5 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 72 .
  article

  article


 4. Multikulturelles Deutschland : interkulturelle Kommunikation auf dem Gebiet des Schulwesens / Alena Josefová .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků III [57 s. +]. ISBN 978-80-7041-947-2 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 37 .
  article

  article


 5. Postřehy a zkušenosti v oblasti vzdělávání dětí cizinců na základních školách / Ivana Čepičková, Renata Šiukulová, Eva Mrázová .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 7-14 .
  article

  article


 6. Místo uměleckého textu v procesu interakce / Blanka Janáčková .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 19-24 .
  article

  article


 7. Kategorický imperativ a etický rámec školní komunikace / Karel Kamiš .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 25-28 .
  article

  article


 8. Interakce žáků z odlišného sociokulturního prostředí na ZŠ = Interaction of pupils from different socio-cultural milieu at grammar school / Dagmar Kubátová .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 29-36 : 1 tb., 2 grafy .
  article

  article


 9. Vplyv socializačného prostredia školy na agresiu v správaní žiakov / Andrea Lesková, Jana Kotrusová .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 38-45 .
  article

  article


 10. Interakce školy a jejích sociálních partnerů se žáky imigrantů a jejich rodinami / Vladimíra Loukotová .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 46-52 : 2 obr. .
  article

  article