Search results

 1. Fond her : 52 nejlepších her z akcí a kurzů / Instruktoři Brno . Brno : Computer Press, 2007 . 211 s . ISBN 978-80-251-1675-3 (brož.) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Fond her

  book

 2. Kinderwelten, Kinderrechte, Angebote für Kinder / [Redaktion Magda Göller] . Bonn : AGJ, 1993 . 150 s . ISBN 3-922975-38-0 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Kreslíme a hrajeme si ve školní družině / Alena Kulhánková . Praha : Portál, 2008 . 127 s . ISBN 978-80-7367-394-9 (brož.) : .   [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  Kreslíme a hrajeme si ve školní družině

  book

 4. Neformální vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže : metodické DVD : videosoubory, prezentace a sborník textů z mezinárodního kurzu Setkání 2008 [elektronický zdroj] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 1 elektronický optický disk (DVD-ROM) . ISBN 978-80-7041-874-1 (DVD-ROM) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. O výchově a volném čase : sborník z 3. mezinárodní konference 21. a 22. června 2007 na Katedře sociální pedagogiky PdF Univerzity Hradec Králové . Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 91 s . ISBN 978-80-7041-730-0 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  O výchově a volném čase

  book

 6. Participace dětí a mládeže na životě společnosti : zkušenosti některých evropských zemí a regionů / Břetislav Hofbauer . Praha : Duha - sdružení dětí a mládeže, 2005 ; Hořovice : Institut zájmového vzdělávání . 64 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Rok ve školní družině / Anna Holeyšovská . Praha : Portál, 2007 . 166 s . ISBN 978-80-7367-341-3 (brož.) .   [3, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně1000
  Rok ve školní družině

  book

 8. Taneční hry s písničkami / Eva Kulhánková . Praha : Portál, 2006 . 151 s . ISBN 80-7367-108-5 (brož.) : .   [10, currently available 8]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0820
  Taneční hry s písničkami

  book

 9. Volný čas a my / Milada Švigová . Praha : Svobodné slovo, 1967 . 155 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. Volný čas, výchova a sociální formování žáků základní školy v době mimo vyučování : (teorie volného času dětí a jejich uplatnění v pojetí komunistické výchovy žáků základních škol v době mimo vyučování) / Václav Bláha . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980 . 139 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book