Search results

 1. Aktuální problémy profesionálního ovlivňování volného času / Blahoslav Kraus .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 233-238 .
  article

  article

 2. Aktuální problémy ve výchově ve volném čase / Mojmír Vážanský .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 371-376 .
  article

  article

 3. CVČ a výchova mládeže k zmysluplnému využívaniu voľného času / Janka Ferencová .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 107-112 .
  article

  article

 4. Dětská muzea jako volnočasové instituce / Vladimír Jůva .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 191-196 .
  article

  article

 5. Dobrovolnický Program 5P při pedagogicko-psychologické poradně v Hradci Králové / Martina Bečková .
  In: Sociální poradenství jako druh pomoci [147 s.]. ISBN 80-7041-809-5 Sociální poradenství jako druh pomoci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 21-23 .
  article

  article

 6. Edutainment - trendy v oblasti volného času / Jiří Němec .
  In: O výchově a volném čase. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. O výchově a volném čase. s. 59-65 .
  article

  article

 7. Eurobarometr / Martina Budinská, František Pelka .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 31-36 : 4 tab. .
  article

  article

 8. Funkční rodina - dostatečná prevence delikvence mládeže / Ivana Knausová .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 211-214 .
  article

  article

 9. K evropské dimenzi současného výchovného půdobení ve volném čase dětí a mládeže / Břetislav Hofbauer .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 9-15 .
  article

  article

 10. K některým předpokladům efektivnosti vysokoškolské přípravy profesionálních pracovníků SSM a PO SSM na učitelských fakultách v ČSSR / Bronislav Pazdera .
  In: Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. s. 115-132 .
  article

  article