Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0017233 xcla^"
 1. Formovanie psychomotorických zručností žiakov - čiastkové výsledky realizovaného výskumu / Ján Bajtoš .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 12-22 .
  article

  article

 2. Hodnotenie psychomotorických zručností žiakov v technickej výchove z pohľadu učiteľov / Ján Bajtoš, Renára Orosová, Slavomír Kožár .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 23-31 .
  article

  article

 3. Kritériá hodnotenia psychomotorických zručností žiakov z pohľadu učiteľov / Renáta Orosová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [122 s.]. ISBN 978-80-7041-776-8 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 64-74 .
  article

  article

 4. Neurodynamická korekcia porúch rečovej motoriky = Neurodynamic correction of speech motor disabilities of children with CNS damage / Alica Vančová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 18-53 .
  article

  article

 5. Ontogeneze motoriky jinak zrakově disponovaných dětí do tří let věku / Zbyněk Janečka .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 124-127 .
  article

  article

 6. Podíl psychomotorické terapie na kvalitě života seniorů / Marie Blahutková, E. Kelnarová, Š. Karmazínová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Optimální působení tělesné zátěže 2008. s. 10-14 .
  article

  article

 7. Pohybová výkonnost v dynamickém pohledu u dětí a žáků s vývojovou dysfázií / Blanka Housarová, Božena Táborská, Markéta Tlučhořová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 93-97 .
  article

  article

 8. Psychomotorika jako volnočasová pohybová aktivita sluchově postižené mládeže / Klára Orálková .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 158-162 .
  article

  article

 9. Sexuální výchova mentálně postižených prostřednictvím prožitkových pohybových aktivit / Marie Blahutková, Martin Sebera, Patrick Havelka .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 227-231 .
  article

  article

 10. Špecifiká výučby orientovanej na formovanie psychomotorických zručností žiakov / Ján Bajtoš .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 4-9 .
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.