Search results

 1. Kdo je zdravotně postižený? / Jan Pfeiffer, Jiří Votava .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 47-49 .
  article

  article

 2. Referenční pole kvalit života zdravotně postižených a programy jejich systematické podpory / Ján Jesenský .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 26-30 .
  article

  article

 3. Stresy a psychotraumata dětí s handicapem / Rudolf Kohoutek .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 13-39 : 1 graf, 1 tab. .
  article

  article