Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0017498 xcla^"
 1. Analýza štatistických indikátorov integrácie žiakov se špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku v období 2003 až 2014 / Peter Krajčí .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 38-49 .
  article

  article

 2. Důvody přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zpráva z výzkumu) = Reasons for location of a child into facility for children requesting an immediate child help / Ivana Kalenská .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 359-371 .
  article

  article

 3. Edukace žáků s poruchou autistického spektra / Petr Adamus .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 28-37 .
  article

  article

 4. Integrácia-inklúzia, alebo špeciálne vzdelávanie? / Joanna Konarska .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 128-133 .
  article

  article

 5. Možnosti psychologické péče o těžce zrakově postižené / Irena Jílková .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 60-62 .
  article

  article

 6. Pohled speciálních škol na rodiče a jejich roli ve vzájemném vztahu s nimi / Vlastimil Čiháček .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 396-405 : 2 tb., 1 graf .
  article

  article

 7. Rozvoj reči rómskych žiakov špeciálnych základných škôl prostredníctom [i.e. prostredníctvom] akceleračného vzdelávacieho programu / Ladislav Horňák .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 65-73 : 2 tab. .
  article

  article

 8. Strategie MŠMT v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání v kontextu výsledků analýzy individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami / Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík, Klára Laurenčíková .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 109-124 : 2 obr. .
  article

  article

 9. Uplatnění SP absolventů VOŠ a VŠ v praxi / Šárka Prokopiusová .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 55-61 .
  article

  article

 10. Vliv práce dětského herního specialisty na celkový psychický a fyzický rozvoj dětí ve Speciální škole při Dětské nemocnici Brno / Martina Benešová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 228-232 .
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.