Search results

 1. Činná škola (Arbeitsschule) a elementární vzdělávání / Tibor Vojtko .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 54 .
  article

  article

 2. Koloběh ročních svátků v alternativní waldorfské pedagogice / Jan Konvalinková .
  In: Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [104 s.]. ISBN 978-80-7435-390-1 (brož.). S. 91 + s. 181-190 na CD .
  article

  article

 3. Prístup učiteľov k aktivizujúcim vyučovacím metódam = Teachers' approach to activating teaching methods / Darina Orbánová .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 37 .
  article

  article

 4. Psychoterapeutické aspekty zážitkové pedagogiky / Stanislav Pelcák, Monika Pelcáková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 298-303 .
  article

  article

 5. Reformná pedagogika verzus inkluzívna pedagogika / Ferdinand Klein .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenze [370 s.]. Bratislava : IRIS, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 134-141 .
  article

  article