Search results

 1. Information technology and its impact upon pedagogical innovative activities / Adam Musioł, Ryszard Gmoch .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 314-321 .
  article

  article

 2. Interaktivní tabule ve výtvarné výchově / Lucrézia Škaloudová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 204-207 .
  article

  article

 3. Kreativita ve výuce environmentální výchovy / Jana Schovajsová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 182-186 .
  article

  article

 4. Matematické pohádky - ukázky tvořivosti studentů primárního vzdělávání / Jaroslav Perný .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 154-159 .
  article

  article

 5. Metody dramatické výchovy ve výuce prvouky / Jana Johnová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 110-114 .
  article

  article

 6. Model of teacher training for pedagogical creative aktivity / Marzenna Magda .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 73-78 .
  article

  article

 7. Některé možnosti užití plurality / Miroslav Sova .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 91-92 .
  article

  article

 8. O nalézání neobvyklých řešení dramatických situací / Žaneta Káňová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 114-117 .
  article

  article

 9. Podpora rozvoje invence studentů a žáků prostřednictvím projektové výuky / Jana Kratochvílová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 132-137 .
  article

  article

 10. Práce s portfoliem - podpora tvořivosti budoucího učitele : (analýza závěrečných pedagogických portfolií) / Anna Tomková .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 207-212 .
  article

  article