Search results

 1. Building the learning organizations : the role of leaders in the learning organizations / Senka Borovac Zekan .
  In: Hradec Economic Days 2011 [325 s.]. ISBN 978-80-7435-101-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 320-325 : 1 obr. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_2.pdf .
  article

  article

 2. Management transferu znalostí = Knowledge transfer management / Zbyněk Pitra .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 416-424 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  article

  article

 3. Posouzení efektivnosti a robustnosti učící se organizace pomocí multiagentové simulace jejích vnitřních procesů = Evaluation of effectiveness and robustness of the learning organization by multiagent simulation of its internal processes / Michal Sláma, Richard Cimler .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 183-189 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  article

  article

 4. Svobodné firmy v teorii a v praxi = Democratically-run businesses in theory and in reality / Eva Lysoňková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 157-164 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  article

  article

 5. Úspěšné inovace, kreativita a intelektuální kapitál = Successful innovations, creativity, and intellectual capital / Zbyněk Pitra .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 425-437 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  article

  article

 6. Vzdělávací aktivity v procesu řízení lidských zdrojů = Educational activities in the process of human resources management / Petra Skálová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 69-75 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  article

  article