Search results

  1. Moderní řízení : [měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty a podnikatele] . Praha : Economia, 1966- . sv . ISSN 0026-8720 .
    Moderní řízení

    journal