Search results

  1. Problémy pri formovaní budúcich pracovníkov intelektuálnych povolaní na univerzite / Cyril Diatka .
    In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 35-39 .
    article

    article