Search results

 1. Bezpečnost České republiky : právní aspekty situace po 11. září 2001 / Břetislav Dančák, Vojtěch Šimíček (eds.) Sborník . Brno : Masarykova univerzita, 2002 . 287 s . ISBN 80-210-3009-7 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Bezpečnost České republiky

  book

 2. Cestovní právo / Klára Havlíčková, Renata Králová  V Praze : C.H. Beck, 2015 . xxxiii, 474 stran . ISBN 978-80-7400-267-0 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Cestovní právo

  book

 3. Dějiny veřejného práva ve střední Evropě : přehled vybraných otázek / Karolina Adamová . Praha : C.H. Beck, 2000 . xi, 155 s . ISBN 80-7179-282-9 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Dějiny veřejného práva ve střední Evropě

  book

 4. Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného. I. díl, Dokumenty politického a právního charakteru (1907-1963) / Libor Lukášek . Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001 . 525 s . ISBN 80-245-0193-7 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného

  book

 5. Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného. II. díl, Dokumenty právního charakteru (1964-2000) / Libor Lukášek . Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001 . 533 s . ISBN 80-245-0194-5 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného

  book

 6. obecná část / Jiří Malenovský Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně . Brno : Doplněk, 1997 . 215 s . ISBN 80-210-1536-5 : [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Mezinárodní právo veřejné

  book

 7. Oath and state in ancient Greece / Alan H. Sommerstein, Andrew J. Bayliss ; with contributions by Lynn A. Kozak and Isabella C. Torrance . Berlin : De Gruyter, 2013 . ix, 376 stran . ISBN 978-3-11-028438-6 (vázáno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0010
  book

  book

 8. Právo a reklama . Praha : Linde, 1996 . 103 s . ISBN 80-7201-001-8 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Právo a reklama

  book

 9. Public law in Germany : a historical introduction from the 16th to the 21st century / Michael Stolleis ; translated by Thomas Dunlap  New York : Oxford University Press, 2017 . viii, 215 stran . ISBN 978-0-19-879896-5 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Public law in Germany

  book

 10. Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5.10.2005 / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala . Brno : Masarykova univerzita, 2005 . 377 s . ISBN 80-210-3892-6 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie

  book