Search results

 1. Bezpečnost České republiky : právní aspekty situace po 11. září 2001 / Břetislav Dančák, Vojtěch Šimíček (eds.) Sborník . Brno : Masarykova univerzita, 2002 . 287 s . ISBN 80-210-3009-7 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Bezpečnost České republiky

  book

 2. Cestovní právo / Klára Havlíčková, Renata Králová  V Praze : C.H. Beck, 2015 . xxxiii, 474 stran . ISBN 978-80-7400-267-0 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Cestovní právo

  book

 3. Dějiny veřejného práva ve střední Evropě : přehled vybraných otázek / Karolina Adamová . Praha : C.H. Beck, 2000 . xi, 155 s . ISBN 80-7179-282-9 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Dějiny veřejného práva ve střední Evropě

  book

 4. Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného. I. díl, Dokumenty politického a právního charakteru (1907-1963) / Libor Lukášek . Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001 . 525 s . ISBN 80-245-0193-7 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book

 5. Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného. II. díl, Dokumenty právního charakteru (1964-2000) / Libor Lukášek . Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001 . 533 s . ISBN 80-245-0194-5 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného

  book

 6. obecná část / Jiří Malenovský Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně . Brno : Doplněk, 1997 . 215 s . ISBN 80-210-1536-5 : [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Mezinárodní právo veřejné

  book

 7. Právo a reklama . Praha : Linde, 1996 . 103 s . ISBN 80-7201-001-8 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Právo a reklama

  book

 8. Public law in Germany : a historical introduction from the 16th to the 21st century / Michael Stolleis ; translated by Thomas Dunlap  New York : Oxford University Press, 2017 . viii, 215 stran . ISBN 978-0-19-879896-5 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Public law in Germany

  book

 9. Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5.10.2005 / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala . Brno : Masarykova univerzita, 2005 . 377 s . ISBN 80-210-3892-6 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie

  book