Search results

 1. Odraz mýtů o sexualitě seniorů v ústavní péči / Zuzana Truhlářová .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 176-178 .
  article

  article

 2. Špecifiká sociálnej práce v ústavnom zariadení pre seniorov / Mária Bayerová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 39-44 .
  article

  article

 3. Volný čas seniorů v zařízeních sociální péče ve srovnání s volným časem seniorů žijících v domácím prostředí / Kamil Janiš ml. .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 194-202 : 9 tab. .
  article

  article

 4. Zvládání početné klientely v ústavních zařízeních / Hana Francová, Veronika Záleská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 142-153 .
  article

  article