Search results

 1. Čtenářská gramotnost a klíčové kompetence v kontexu současných proměn ve vzdělávání / Jana Doležalová .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 111-114 .
  article

  article

 2. Enhancing reading literacy at lower secondary schools / Pavla Machová, Michal Pištora, Olga Vraštilová .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV [98 s.]. ISBN 978-80-7435-136-5 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 77 .
  article

  article

 3. Hlavní faktory ovlivňující dítě 21. století v rozvoji čtenářské gramotnosti / Bartošová Iva .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 65 .
  article

  article

 4. Inovativní přístup v hodnocení chyb a sebekorekci při čtení / Ivana Hořínková .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 47-54 .
  article

  article

 5. Písmenkový Prešov - súťaž tvorivého písania žiakov 1. stupňa ZŠ / Ján Pochanič .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 163-167 .
  article

  article

 6. Příprava studentů v rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí v preprimárním období vývoje / Iva Košek Bartošová .
  In: Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [104 s.]. ISBN 978-80-7435-390-1 (brož.). S. 98 + s. 241-251 na CD .
  article

  article

 7. Přístupy k rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětí v předškolním věku / Zuzana Maňourová .
  In: Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [104 s.]. ISBN 978-80-7435-390-1 (brož.). S. 92 + s. 191-203 na CD .
  article

  article

 8. Rozvíjení čtenářské gramotnosti v rámci výtvarného oboru / Kristýna Dufková .
  In: Možnosti mimoškolního vzdělávání [104 s. +]. ISBN 978-80-7041-803-1 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 75-78 .
  article

  article

 9. Rozvoj čtenářství na 1. stupni ZŠ pomocí tvořivých metod, prvků a dalších aktivit / Iva Bartošová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 42-49 .
  article

  article

 10. Rozvoj počáteční gramotnosti / Radka Klumparová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 129-133 .
  article

  article