Search results

 1. Chemické vzdělávání v doktorském studiu = Chemistry education in the doctoral study / Hana Čtrnáctová .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 47-53 : 2 tab. .
  article

  article

 2. Oborové didaktiky jako doktorské studijní programy ve vybraných zemích Evropské unie - několik poznámek k didaktice technických předmětů / Martin Bílek, Antonín Slabý .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [258 s.]. ISBN 80-7041-424-3 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 41-43 : 1 tab. .
  article

  article

 3. O doktorandskom štúdiu pre učiteľov technických predmetov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave / Ivan Turek, Roman Hrmo .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 166-170 .
  article

  article

 4. Přenos znalostí v doktorském studiu pomocí příběhů = The knowledge transfer by stories in doctoral study / Ondřej Procházka .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 77-81 : il. .
  article

  article

 5. Výsledky studia PhD a obhajoby disertační práce na Masarykově Univerzitě [elektronický zdroj] = The results of PhD study and the defence of dissertation at Masaryk University / David Chaloupský .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 68-70 .
  article

  article