Search results

 1. eine historische Betrachtung . Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1973 . 247 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Organisační statut ústavů ku vzdělání učitelů a učitelek veřejných škol obecných v Rakousku spolu se Statutem kursů pro učitele škol měšťanských a s Předpisem o zkouškách způsobilosti pro učitele na školách obecných . V Praze : Císařský královský školní knihosklad, 1913 . 162 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Průvodce mladé učitelky : rady a pokyny pro vstup do školní služby / upravila Božena Zelinková . V Kolíně : Zemské ústřední jednoty učitelek v Čechách, 1930 . 85 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Příručka republikánského učitele. Díl 1, Učitel ve službě počáteční. Učitelské zkoušky. Služební dráha učitelova od zkoušky způsobilosti po trvalý odpočinek . V Praze : Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1924 . 144 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. zur Situation von Schülerinnen und Lehrerinnen / Elisabeth Birmily ... [et al.] . Wien : Verlag für Gesellschaftskritik, 1991 . 214 s . ISBN 3-85115-143-7 [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Učitelky sobě / redak. Marie Krejčů v Tišnově . V Brně : Marie Steyskalová, 1907 . 44 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book