Search results

 1. Analýza odbytových organizací podpořených z horizontálního plánu rozvoje venkova v ČR = Analyses of producer groups supported from horizontal rural development plan in the Czech Republic / Pavel Kotyza .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 17-24 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  article

  article

 2. Metodické přístupy komparace okresů z pohledu rozvoje venkova a zemědělství = Methodical approches [i.e. approaches] for district comparison in the regard of rural development and agriculture / Tomáš Hlavsa, Gabriela Červená .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009 [163 s.]. ISBN 978-80-7041-443-9 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 46-54 : 4 tab., 1 graf .
  article

  article

 3. Místní akční skupiny a multifondové financování = Local action groups and multi-funding / Kateřina Boukalová, Alena Kolářová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 93-103 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  article

  article

 4. Nástroje a finanční podpora rozvoje venkova jako druhého pilíře společné zemědělské politiky / Gabriela Červená .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 51 .
  article

  article

 5. Revitalizace venkovského mikroregionu (zkušenosti z realizace strategie rozvoje) = The revitalization of the provincial micro-region (experience from the implementation of developing strategy) / Pavel Pešek .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 111 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  article

  article

 6. Úloha regionálního managementu v souvislosti se sociálními aspekty života občanů obcí horské a podhorské oblasti Krumlovska / Anna Čermáková, Jana Schmidtmayerová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 91-95 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  article

  article

 7. Venkov a jeho odraz v hospodářské politice EU a ČR / Miroslava Lungová .
  In: IMEA 2003 [210 s.]. ISBN 80-7041-761-7 IMEA 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. S. 161-166 : 1 tab. .
  article

  article

 8. Venkov v ČR a jeho rozvoj formou MAS = Rural development in the Czech Republic and local action groups / Jiří Bečica .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 55-62 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  article

  article

 9. Vybrané finanční aspekty venkovského rozvoje = Several financial aspects of rural development / Miroslava Lungová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 59-63 .
  article

  article

 10. Využití potenciálu venkovské turistiky pro regionální rozvoj / Eva Šimková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Hradecké ekonomické dny 2004. s. 190-195 : 2 schéma . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2004.pdf .
  article

  article