Search results

 1. Aktivizační programy pro seniory - výzva pro oblast cestovního ruchu [elektronický zdroj] = Stimulation programs for seniors - call for tourism / Monika Žumárová, Radka Bencová .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  article

  article

 2. Nácvik klíčových kompetencí alternativními prostředky s podporou ICT = Training of key competencies through the medium alternative resources whit [i.e. with] support of ICT / Barbora Zákostelná .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 414-420 : 3 obr. .
  article

  article