Search results

 1. . New York : Harper & Row, c1966 . 322 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Die Erziehung des jüngeren Schulkindes : Handbuch für Klassenleiter, Lehrer und Erzieher . Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1972 . 543 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků / Robert Čapek, Marek Lauermann, Irena Příkazská, Miroslav Vosmik, Jan Vyhnálek  Praha : Raabe, [2017]  ©2017 . 116 stran . ISBN 978-80-7496-295-0 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků

  book

 4. Jak být dobrý učitel : [tipy a náměty pro třídní učitele] . Praha : Raabe, c2012 . [68] s v různém stránkování . ISBN 978-80-87553-39-8 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Jak být dobrý učitel

  book

 5. Některé otázky řízení práce třídních učitelů / František Dvořák . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959 . 52 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 6. Operant conditioning techniques for the classroom teacher . Glenwiev : Scott-Foresman and Company, c1972 . 143 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. II. Psychologické aspekty / Marta Kolaříková, Alena Petrová, Eva Urbanovská  V Opavě : Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017 . 190 stran . ISBN 978-80-7510-236-2 (brožováno) .   [6, currently available 6]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0600
  Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji

  book

 8. Rukověť třídního učitele ZŠ : výchovně vzdělávací proces verze 1.98 / Milan Štoček . Nový Bydžov : aTre, 1998 . 95 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 9. Řízení výchovné práce ve třídě : výchovný plán třídního učitele jako prostředek cílevědomé a soustavné výchovy / Bohumil Blížkovský . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1960 . 184 s .   [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10400
  book

  book

 10. Výchovná práce třídního učitele / za redakce P.A. Rudika ; přeložila Vilma Musilová . Praha : Dědictví Komenského, 1951 . 166 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book