Search results

  1. Jak posuzují učitelé funkci třídního učitele / Stanislav Střelec, Jana Krátká .
    In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 264-270 .
    article

    article