Search results

 1. Aerobní trénink kombinovaný se silovými prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: vliv na variabilitu srdeční frekvence / Jiří Jančík ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 213-216 .
  article

  article

 2. Antropometrické vyšetření dětí s dětskou mozkovou obrnou / Lucie Kožantová ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 200-202 .
  article

  article

 3. Hodnocení energetického výdeje při pohybové léčbě u pacientů s obezitou / Jana Ošmerová ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 193-199 .
  article

  article

 4. Rozložení hmotnosti na jednotlivých segmentech dolních končetin u mládežnické reprezentace na střední tratě / Leona Kulichová, Hana Nováková .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 270-273 .
  article

  article

 5. Sledování odezvy kardiovaskulárních parametrů na izometrickou zátěž u dětí s dětskou mozkovou obrnou / Ivona Vohlídalová ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 188-192 .
  article

  article

 6. Sledování vybraných disciplín v tělesné výchově v závislosti na stavbě těla hodnocených žáků ZŠ / Jana Juříková ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 78-83 .
  article

  article

 7. Tělesná zdatnost a metabolické parametry u pacientů s obezitou / B. Rosenbergová ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 171-177 .
  article

  article

 8. Tělesná zdatnost u pacientů s diabetem 2. typu a obezitou / Hana Svačinová ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 203-208 .
  article

  article

 9. Telesný a funkčný profil edukantov 2. ročníka strojníckej fakulty STU v akademickom roku 2001/2002 / Vladimír Korček .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 94-98 .
  article

  article

 10. Telesný rozvoj a pohybová výkonnost študentiek univerzít SR / Vladimír Korček .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 126-130 .
  article

  article