Search results

 1. O postavení seniorů na konci života = On the position of senior citizens at the end of life / Mojmír Vážanský .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 289-297 .
  article

  article

 2. Předsudek jako rizikový faktor / Jan Lašek .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 149-154 .
  article

  article

 3. Riziká vnímania a prezentovania starnutia a staroby v postmodernej dobe / Martina Hrozenská .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 166-171 .
  article

  article

 4. Volný čas seniorů pohledem studentů sociálních oborů / Kamil Janiš .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 515-525 : 12 tab. .
  article

  article