Search results

  1. Porovnanie vnímania vlastnej telesnej dokonalosti študentiek právnickej fakulty / Marta Havranová .
    In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 247-252 .
    article

    article