Search results

 1. Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice / kolektiv autorů Právnické fakulty UK . Praha : Linde, 2004 . 852 s . ISBN 80-7201-490-0 (váz.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Dějiny evropského kontinentálního práva

  book

 2. Evropské právo : stručný přehled / Richard Pomahač . Praha : Karolinum, 2003 . 203 s . ISBN 80-246-0576-7 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Evropské právo

  book

 3. Evropské veřejné právo / Richard Pomahač . Praha : ASPI, 2004 . 239 s . ISBN 80-7357-014-9 (váz.) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Evropské veřejné právo

  book

 4. Ústavní právo / Karel Klíma . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006 . 759 s . ISBN 80-7380-000-4 (váz.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Ústavní právo

  book

 5. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult / Janků, M. a kolektiv . V Praze : C.H. Beck, 2006 . xxviii, 642 s . ISBN 80-7179-499-6 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Základy práva pro posluchače neprávnických fakult

  book