Search results

 1. Európske agrárne právo / Anna Bandlerová, Darina Tóthová, Eleonóra Marišová .
  In: E-learning 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2004. s. 17-22 .
  article

  article

 2. Porovnání postupů při transformaci směrnic EU do právních řádů České republiky a Slovenska / Petr Wawrosz .
  In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU [138 s.]. ISBN 978-80-87764-00-8 (Vzdělávací středisko na podporu demokracie : brož.) 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. S. 52-67 .
  article

  article

 3. Porušování či obcházení práva EU : faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize / Petr Wawrosz .
  In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny [182 s.]. ISBN 978-80-904281-9-5 (brož.) Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012. S. 171-178 . http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/OPVK_11_2012.pdf .
  article

  article

 4. Problém mobbingu v zaměstnání / Helena Szewczyk .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 347-350 .
  article

  article

 5. Rodová rovnosť v EÚ / Lýdia Lehoczká, Lenka Haburajová-Ilavská .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 91-94 .
  article

  article

 6. Souvislosti mezi eurokrizí a porušováním či volným výkladem práva EU / Petr Wawrosz .
  In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny [182 s.]. ISBN 978-80-904281-9-5 (brož.) Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012. S. 81-95 . http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/OPVK_11_2012.pdf .
  article

  article

 7. Správne uplatňovanie práva EÚ v oblasti zdravotníctva a na Slovensku = The correct application of EU legislation in the area of health sector in Slovakia / Jarmila Wefersová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 [232 s.]. ISSN 2464-6032. S. 218-225 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf .
  article

  article

 8. Transformace směrnic Evropské unie do právních řádů České republiky a Slovenské republiky / Petr Wawrosz .
  In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU [138 s.]. ISBN 978-80-87764-00-8 (Vzdělávací středisko na podporu demokracie : brož.) 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. S. 127-132 .
  article

  article