Search results

 1. 15 rokov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . Košice : Východoslovenské vydavaleľstvo, 1974 . 90 s, obr příl .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. 50 rokov Univerzity Komenského : vydané z příležitosti 50. výročia založenia Univerzity Komenského . Bratislava : Univerzita Komenského, 1969 . 632 s, [47] s obr příl .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1958 . 221 s, il [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Diferenciácia vyučovania po slovensky : kvalitatívna štúdia problému čiastočnej výkonovej diferenciácie / Daniela Heldová, Ľubomír Held . Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008 . 179 s . ISBN 978-80-8082-215-6 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Diferenciácia vyučovania po slovensky

  book

 5. Gymnaziológia : dejiny gymnázií na Slovensku . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971 . 614 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Kremnické školstvo v rokoch 1527-1674 Základné pedagogické a psychologické diela . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975 . 403 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Ĺudovít Štúr ako vychovávateĺ a bojovník za slovenskú školu : (školské pomery na Slovensku v tridsiatych až pädesiatych rokoch 19. storočia) / Ĺudovít Bakoš . Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1957 . 323 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 8. výber z prejavov a článkov o školstve a mládeži 1945-1950 . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974 . 322 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu : (po 70-te roky 18.storočia) Základné pedagogické a psychologické diela . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974 . 409 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. . Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1955 . 176 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book