Search results

 1. Civilní právo procesní / Radka Zahradníková a kolektiv . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013 . 565 s . ISBN 978-80-7380-437-4 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Civilní právo procesní

  book

 2. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení / Karel Svoboda, Renáta Šínová, Klára Hamuľáková a kolektiv  V Praze : C.H. Beck, 2014 . xxvi, 432 stran . ISBN 978-80-7400-279-3 (vázáno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Civilní proces

  book

 3. . Praha : CODEX Bohemia, 1998 . 118 s . ISBN 80-85963-46-9 : [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Občanské právo procesní

  book

 4. Občanské právo procesní : řízení o výkon rozhodnutí, řízení konkursní a vyrovnací, řízení rozhodčí / Jaruška Stavinohová . Brno : Masarykova univerzita, 1997 . 158 s . ISBN 80-210-1554-3 (Masarykova univerzita) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Právní postavení mladistvých / Ilona Schelleová a kolektiv . Praha : Eurolex Bohemia, 2004 . 250 s . ISBN 80-86432-82-3 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 6. Vybrané vzory smluv a právních podání s poznámkami : [k usnadnění praktické aplikace jednotlivých vzorů] / Milan Závacký ... [et al.] . Praha : Informační centrum podnikatelů, [1998?] . 636 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. . Praha : Academia, 1980 : . 365 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book