Search results

  1. Praha a Lužičtí Srbové = Praha a Serbja sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého (Praha 25.-26.11.2004) . Praha : Masarykův ústav Akademie věd České republiky, 2005 . 274 s . ISBN 80-86495-28-0 .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    Praha a Lužičtí Srbové

    book