Search results

 1. Aktivace neuronálních sítí při detekci vzácných podnětů = Activation of neuronal networks during target stimuli detection / Petra Haitová, Milan Brázdil .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 79-87 : 4 obr. .
  article

  article

 2. EEG-biofeedbag / Petr Kulišťák .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 173-185 .
  article

  article

 3. Evoluce mozku člověka = Human brain evolution nejen encephalizace, ale i strukturální změny : not only encephalisation, but structural changes, too / Vladimír Blažek .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 162-172 .
  article

  article

 4. Funkční vyšetření mozku : metody a aplikace / Jan Kremláček .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 32-39 : 1 obr. .
  article

  article

 5. Metody pro analýzu funkční integrace ve funkčním zobrazování magnetickou rezonancí / Michal Mikl, Milan Brázdil, Martin Havlíček .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 69-78 : 4 obr. .
  article

  article

 6. Mind reading (?) = Čtení mysli (?) / Silvia Gáliková .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 78-84 .
  article

  article

 7. Neuroveda - strategická oblasť výskumu v kognitívnej vede / Barbora Cimrová .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Kognitivní věda a umělá inteligence [[90] s.]. ISBN 978-80-7435-272-0 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 22-35 .
  article

  article

 8. Syndróm narušenej odmeny a jeho kognitívne a behaviorálne súvislosti = Reward deficiency syndrom and its cognitive and behaviour consequences / Igor Smelý .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 116-125 : 3 tb.,1 graf, il. .
  article

  article

 9. Viscerální mozek a hypotéza somatických markerů = Visceral brain and hypothesis of somatic markers / Petr Kulišťák .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 88-98 : 12 grafů, 1 tb., 3 obr. .
  article

  article

 10. Zapojení poznatků o neurokognitivních modulech mozkové činnosti v současných afaziologických rehabilitačních strategiích = The involvement of knowledges about neurocognitive modulus of cerebral activities in contemporary aphasiology rehabilitative strategy / Karel Neubauer .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 99-115 : 2 grafy, il. .
  article

  article