Search results

 1. Hořet, ale nevyhořet / Jaro Křivohlavý . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012 . 175 s . ISBN 978-80-7195-573-3 (brož.) .   [1, currently available 0, Length of Reservation Line 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 2. Intervenčný program starostlivosti o seba pre pomáhajúce profesie / Margita Mesárošová, Miroslava Köverová, Soňa Lovašová  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ; ŠafárikPress, 2019 . 99 stran . ISBN 978-80-8152-744-9 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Intervenčný program starostlivosti o seba pre pomáhajúce profesie

  book

 3. Jak neztratit nadšení / Jaro Křivohlavý . Praha : Grada, 1998 . 131 s . ISBN 80-7169-551-3 : .   [6, currently available 5]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0510
  Jak neztratit nadšení

  book

 4. Jak zvládnout syndrom vyhoření : najděte cestu zpátky k sobě / Mirriam Prieß ; překlad Iva Michňová . 175 stran . ISBN 978-80-247-5394-2 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Jak zvládnout syndrom vyhoření

  book

 5. Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření / Radkin Honzák  V Praze : Vyšehrad, 2018 . 215 stran . ISBN 978-80-7601-004-8 (vázáno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření

  book

 6. Psychologie : pro studenty pedagogických oborů / Michaela Pugnerová a kolektiv  Praha : Grada, 2019 . 276 stran . ISBN 978-80-271-0532-8 (brožováno) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Psychologie

  book

 7. Psychosociální aspekty paliativní péče / Martin Kupka  Praha : Grada Publishing, 2014 . 216 stran . ISBN 978-80-247-4650-0 (brožováno) .   [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Psychosociální aspekty paliativní péče

  book

 8. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout / Christian Stock ; [překlad Natalie Vrajová] . Praha : Grada, 2010 . 103 s . ISBN 978-80-247-3553-5 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201008/contents/nkc20102114777_1.pdf .   [1, currently available 0, Length of Reservation Line 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 9. Syndrom vyhoření : jak se prací a pomáháním druhým nezničit : pohledem kognitivně behaviorální terapie / Roman Pešek, Ján Praško  V Praze : Pasparta, 2016 . 179 stran . ISBN 978-80-88163-00-8 (brožováno) .   [3, currently available 0, Length of Reservation Line 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0030
 10. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků : teorie, praxe, kazuistiky / Istifan Maroon ; [z německého originálu ... přeložila Kateřina Lepičová] . Praha : Portál, 2012 . 151 s . ISBN 978-80-262-0180-9 (brož.) .   [3, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně0010
  Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků

  book