Search results

 1. Analýza demografických disparit malých obcí mikroregionu Novobydžovsko = An analysis of the demographic disparities of small municipalities of Novobydžovsko mikroregion / Zubr Václav .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 317-322 : 2 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  article

  article

 2. Trends of changes in demographic structure in the chosen land-district of the Małopolska Province / Dariusz Koreleski .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 311-320 : 18 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  article

  article

 3. Vybrané logistické modely používané pro vyrovnávání a extrapolaci křivky úmrtnosti a vliv použitých modelů na hodnotu střední délky života = Selected logistic models used for balancing and extrapolation of mortality curves, and the impact of the models to the life expectancy / Petra Dotlačilová, Ondřej Šimpach .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 110-114 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  article

  article