Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0032216 xcla^"
 1. Dětská reflexe své rodiny a rodinných vztahů / Kotková Věra .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 151-160 .
  article

  article

 2. Die Familie und das Lernen der Kinder = Rodina a učení dětí / Christa Bäumel .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [193 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 25-34 .
  article

  article

 3. Inkluzivní vzdělávání z pohledu rodičů dětí s postižením / Marie Vágnerová .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 62-72 .
  article

  article

 4. Interakce školy a jejích sociálních partnerů se žáky imigrantů a jejich rodinami / Vladimíra Loukotová .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 46-52 : 2 obr. .
  article

  article

 5. Kvalita školního klimatu z pohledu studentů, učitelů a rodičů / Jana Kašpárková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 379-383 .
  article

  article

 6. O wartości porozumienia nauczycieli i rodziców we współczesnej szkole / Inetta Nowosad .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 194-202 .
  article

  article

 7. Rodina ako súčasť poznávania sociálnych reálií v primárnom a preprimárnom vzdelávaní / Jana Majerčíková .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 46 .
  article

  article

 8. Rodina dítěte s vadou řeči jako pedagogická výzva / Blanka Housarová-Lenka Bratránková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 364-368 .
  article

  article

 9. Současný pohled na spolupráci mateřské školy s rodinou / Ivana Brtnová Čepičková .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 36 .
  article

  article

 10. Vztah školy a rodiny ze sociálně vyloučené lokality - výzva pro sociální práci / Jaroslav Šotola .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. 577-584 : 2 obr. .
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.