Search results

  1. Pohybový profil školy v přírodě 15-letých žáků severočeského regionu ve srovnání s jejich běžnou týdenní pohybovou aktivitou / Erik Sigmund ... [et al.] .
    In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 211-217 .
    article

    article