Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0038836 azn^"
 1. Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie 2017 : Festschrift für Ernst Lauermann / Franz Pieler, Peter Trebsche (Hrsg.) . [Krems] : Donau Universität Krems ; Asparn/Zaya : MAMUZ Schloss Asparn/Zaya, 2017 . 443 stran . ISBN 3-85460-309-6 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 2. Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český / Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Jana Klímová (eds.)  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012 . 857 stran . ISBN 978-80-246-2121-0 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Čeština v pohledu synchronním a diachronním

  book

 3. Écrire le présent / sous la direction de Gianfranco Rubino, Dominique Viart . Paris : Armand Colin, [2012]  ©2012 . 248 stran . ISBN 978-2-200-28543-2 (brožováno) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  book

  book

 4. The history of written culture in the "Carpatho-Danubian" region I. : Bratislava - Praha 2003 / edited by Hana Pátkova, Pavel Spunar and Juraj Šedivý  Bratislava ; Praha : Chronos, 2003 . 220 stran . ISBN 80-89027-09-1 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Imaginaire du roman québécois contemporain : actes du colloque, Université Masaryk de Brno, 11–15 mai 2005 / sous la direction de Petr Kyloušek, Max Roy, Józef Kwaterko . Brno : Masarykova univerzita ; Montréal : Université du Québec à Montréal, Figura - Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, 2006 . 215 s . ISBN 80-210-4050-5 (Masarykova univerzita : brož.). ISBN 2-921764-27-X (Université de Quebec à Montréal : brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Imaginaire du roman québécois contemporain

  book

 6. Libraries V4 in the Decoy of Digital Age : proceedings of the 6th Colloquium of library and information experts of the V4+ countries held from 31st May - 1st June 2016 in Brno = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku : sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května - 1. června 2016 v Brně  Brno : Moravian Library in Brno, 2016 . 476, 4 strany . ISBN 978-80-7051-216-6 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Libraries V4 in the Decoy of Digital Age

  book

 7. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallasově paláci v Praze = Städte im Mittelalter und in der früher Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren : Abhandlungen und erweiterte Beiträge der 30. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs der Hauptstadt Prag, veranstaltet am 11. und 12. Oktober 2011 im Palais Clam-Gallas in Prag = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the Past Two Decades : papers and expanded works from the 30th research conference of the Prague City Archives, held on 11 and 12 October at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Michaela Hrubá, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Ludmila Sulitková s redakční radou  Dolní Břežany : Scriptorium, 2013 . 709 stran . ISBN 978-80-86852-63-8 (Archiv hl.m.Prahy ; brožováno). ISBN 978-80-7414-710-4 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). ISBN 978-80-88013-10-5 (Scriptorium ; brožováno) .   [3, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0120
  Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí

  book

 8. Neolithische Kreisgrabenanlagen in Europa : Internationale Arbeitstagung vom 7.-9. Mai 2004 in Goseck (Sachsen-Anhalt) = Neolithic circular enclosures in Europe : international workshop 7th-9th May 2004 in Goseck (Saxony-Anhalt, Germany) / herausgegeben von François Bertemes und Harald Meller  Halle (Saale) : Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt - Landesmuseum für Vorgeschichte, 2012 . 532 stran . ISBN 978-3-939414-33-9 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 9. Od lidové písně k evropské etnologii : 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky = Vom Volkslied zur Europäischen Ethnologie : 100 Jahre Ethnologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik / Jana Pospíšilová, Jana Nosková (eds.) . Brno : Etnologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Brno ve spolupráci s Jiřím Plockem, 2006 . 314 stran . ISBN 80-85010-80-1 (Etnologický ústav AV ČR ; brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Od lidové písně k evropské etnologii

  book

 10. Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu / Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulze Wessel (eds.)  Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017 . 177 stran . ISBN 978-80-87782-73-6 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR ; brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Paměť - expozice - ukládání

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.