Search results

 1. 50 let fyzikální olympiády, padesát let péče o talenty / editoři Ivo Volf, Zdeněk Kluiber . Hradec Králové : MAFY, 2009 . 221 s, [8] s barev obr příl .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český / Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Jana Klímová (eds.)  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012 . 857 stran . ISBN 978-80-246-2121-0 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Čeština v pohledu synchronním a diachronním

  book

 3. Otakar Novák – tradice a modernost : příspěvky z konference konané při příležitosti 100. výročí narození profesora Otakara Nováka : Brno 25.11.2005 / [sestavil Petr Kyloušek] . Brno : Masarykova univerzita, 2006 . 86 s . ISBN 80-210-4020-3 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200703/contents/nkc20061664772_1.pdf .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Otakar Novák – tradice a modernost

  book

 4. Pocta králi : k 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. / Libor Jan, Jiří Kacetl a kolektiv . Brno ; Znojmo : Matice moravská pro projekt Pocta králi železnému a zlatému 2008 : Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010 . 263 s . ISBN 978-80-86488-67-7 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201012/contents/nkc20102124822_1.pdf .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Pocta králi

  book

 5. Právo, medicína, pedagogika a mladá (znevýhodněná) generace : texty k aktuálním problémům speciální pedagogiky k poctě 150. výročí narození Josefa Zemana  Hradec Králové : Gaudeamus, 2019 . 120 stran . ISBN 978-80-7435-748-0 (brožováno) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Právo, medicína, pedagogika a mladá (znevýhodněná) generace

  book