Search results

 1. Důsledky Pruského vítězství roku 1866 na postavení slovanských národů v Sasku a Prusku = Implications of the Prussian in victory in 1866 on the position of Slavic people in Saxony and Prussia = Folgen des preussischen Sieges im Jahre 1866 auf die Position der Slawischen Völker in Sachsen und Preussen / Jaroslav Šůla .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 67-76 .
  article

  article

 2. K náboženské emigraci z Chlumecka do Pruska v roce 1742 / Aleš Valenta .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 285-289 .
  article

  article

 3. Komparace Radowitzovy a Bismarckovy koncepce sjednocení Německa = Comparison of the approaches of Radowitz and Bismarck to the unification of Germany = Komparation der Deutschlandvereinigungskonzeption von Radowitz und Bismarck / Radek Soběhart .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 39-66 .
  article

  article

 4. Rusko a Prusko v roce 1866. K politickým, ekonomickým a dynastickým příčinám ruské neutrality = Russia and Prussia in 1866. On the political, ekonomical, and dynastic causes of Russian neutrality = Russland und Preussen im Jahre 1866. Zu politischen, wirtschaftlichen und dynastischen Ursachen der russischen Neutralität / František Stellner .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 17-25 : 1 tab. .
  article

  article

 5. Slezsko a prusko-rakouská válka 1866 = Silesia and the Prusso-Austrian War of 1866 = Schlesien und der preussisch-österreichische Krieg 1866 / Dan Gawrecki .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 27-38 .
  article

  article