Search results

  1. Na rozhraní kultur - Případ Paul/Pavel Eisner : sborník příspěvků přednesených na mezinárodním sympoziu / [editoři Veronika Dudková ... et al.] . V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009 . 289 s . ISBN 978-80-7414-172-0 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201005/contents/nkc20092011170_1.pdf .   [2, currently available 2]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0200
    Na rozhraní kultur - Případ Paul/Pavel Eisner

    book