Search results

  1. Central European papers  Opava : Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies, 2013- . ISSN 2336-3312 . http://www.slu.cz/fvp/cz/web-cep. http://www.slu.cz/fvp/cz/web-cep-en .
    Central European papers

    journal

  2. Slovanský přehled = Review for Central, Eastern and Southeastern European History : sborník statí dopisů a zpráv ze života slovanského  Praha : Academia, 1898-  [1967?]- Praha : Historický ústav AV ČR . ISSN 0037-6922 . http://www.hiu.cas.cz .
    Slovanský přehled

    journal