Search results

  1. Člověk jako východisko vztahu křesťanství a kultury : (reflexe tématu v díle J. Maritaina a R. Guardiniho) / Jan Hojda .
    In: Sborník [429 s.]. ISBN 978-80-903509-7-7 (brož.). Hradec Králové : Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; 2008. s. 43-70 .
    article

    article