Search results

 1. Brigádní generál Petr Novák - velitel Obrany národa v severovýchodních Čechách / Jan Brunclík .
  In: Královéhradecko [334 s., obr. příl.]. ISBN 80-85031-51-5. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2005. s. 175-185 : 1 obr. .
  article

  article

 2. Dopad války roku 1866 na rozvoj průmyslu v severovýchodních Čechách = The impact of the war of 1866 on the evolution of industry in north-eastern Bohemia = Einfluss des Krieges 1866 auf die Entwicklung der Industrie in Nordostböhmen / Bohumír Smutný - Vladimír Wolf .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 127-134 .
  article

  article

 3. K vymezení východočeské textilní oblasti / Ladislav Hladký .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 145-154 .
  article

  article

 4. Obrana národa na Královéhradecku v letech 1939-1940 / Růžena Hlušičková, Jan Brunclík .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 81-99 : 1 tab. .
  article

  article

 5. Povstání na jaře roku 1628 v severovýchodních Čechách - nevyřešené problémy / Jaroslav Šůla .
  In: Hradec Králové : s.n., 2009 ;. Život s historií. s. 263-268 .
  article

  article

 6. Severovýchodočeské rozdíly v kvantitě samohlásek / Bohumír Dejmek .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [126 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. S. 23-36 .
  article

  article

 7. Výsledky posledních parlamentních voleb první republiky z 19. května 1935 v severovýchodních Čechách : (statistická studie) / Zdeněk Kárník .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 186-198 : 2 tab. .
  article

  article

 8. Výtvarné umění 17. a 18. století ve východních a severovýchodních Čechách / Petr Kmošek .
  In: Umění a věda v době Juana Caramuela z Lobkovic. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Umění a věda v době Juana Caramuela z Lobkovic. s. 67-111 .
  article

  article