Search results

 1. Dokumenty zo 40. zasedania medzinárodnej konferencie o výchove v Ženeve 2. - 11. decembra 1986 . Bratislava : SPK, 1987 . 99 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Dokumenty zo 41. zasedania medzinárodnej konferencie o výchove v Ženeve . Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, 1989 . 80 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Equal Access to Quality Education for Children from Socially Disadvataged Settings : Bratislava, Slovakia, March 13-14, 2008 / edited by Dagmar Kopčanová . Bratislava : The Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology & Education Section, Slovak Commission for UNESCO, 2008 . 130 stran . ISBN 978-80-969401-5-8 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Humanizace ve výchově a vzdělávání : východiska, možnosti a meze : sborník příspěvků z konference / [editoři Jan Hábl, Jana Doležalová] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2010 . 229 s . ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20102133231_1.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Humanizace ve výchově a vzdělávání

  book

 5. Mládež a hodnoty 2010 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4.-5. listopadu 2010 v Olomouci / Jiří Pospíšil, Marcela Roubalová (eds.)  Olomouc : Hanex, 2010 . 231 stran . ISBN 978-80-7409-035-6 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Mládež a hodnoty 2010

  book

 6. Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století : konference pořádaná na počest významného životního jubilea prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc. : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové ve dnech 4. a 5. října 2013 / [editoři Stanislava Hoferková, Petra Kalibová, Stanislav Pelcák] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 395 s . ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.) .   [5, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0310
  Prezenčně1000
  Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století

  book

 7. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference k 10. výročí založení ÚPPE : 26. dubna 2007, Hradec Králové / [editorka Věra Kotková] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 61 s . ISBN 978-80-7041-033-2 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum

  book

 8. Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-32.10.2004) / editoři Alena Vališová, Milan Rymeš, Karel Riegel. IV, Psychologie a pedagoigka. Jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace . Praha : Matfyzpress, 2004 . 218 s . ISBN 80-86732-35-5 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Rozvoj české společnosti v Evropské unii

  book

 9. Sociálně edukativní problémy mládeže a dospělých v reflexi pedagogické teorie a praxe : sborník příspěvků ze 7. konference ČPdS : 10. října 1998 Brno . Brno : Česká pedagogická společnost v nakladatelství Konvoj, 1999 . 200 stran . ISBN 80-85615-81-9 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Sociálně edukativní problémy mládeže a dospělých v reflexi pedagogické teorie a praxe

  book

 10. Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu : (prezentace školství a vzdělanosti) / editoři Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, Slawomir Sztobryn  Praha : Karolinum, 2013 . 475 stran . ISBN 978-80-246-2286-6 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu

  book