Search results

 1. Didaktika předškolního vzdělávání / Eva Šmelová, Michaela Prášilová a kol.  Praha : Portál, 2018 . 229 stran . ISBN 978-80-262-1302-4 (brožováno) .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Didaktika předškolního vzdělávání

  book

 2. Osobnost předškolního pedagoga : sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení / Eva Svobodová, Miluše Vítečková a kol.  Praha : Portál, 2017 . 199 stran . ISBN 978-80-262-1243-0 (brožováno) .   [2, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
 3. Poradenská činnost učitele v mateřské škole / Milena Lipnická  Praha : Portál, 2017 . 101 stran . ISBN 978-80-262-1179-2 (brožováno) .   [2, currently available 0, Length of Reservation Line 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
 4. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula / Adriana Wiegerová a kol.  Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015 . 115 stran . ISBN 978-80-7454-555-9 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula

  book

 5. Profesní kompetence učitele mateřské školy / Zora Syslová . Praha : Grada, 2013 . 158 s . ISBN 978-80-247-4309-7 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Profesní kompetence učitele mateřské školy

  book

 6. School readiness and the characteristics of effective learning : the essential guide for early years practitioners / Tamsin Grimmer . London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2018 . 206 stran . ISBN 978-1-78592-175-9 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Učitel - aktér edukačního procesu předškolního vzdělávání / Alena Berčíková, Eva Šmelová, Dominika Stolinská a kolektiv  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 77 stran . ISBN 978-80-244-4033-0 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Učitel - aktér edukačního procesu předškolního vzdělávání

  book