Search results

 1. Alkohol a nikotin u středoškolské mládeže / K. Janiš .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 95-98 : 2 tab. .
  article

  article

 2. Anómia a deviácia v rodine = Anomie and deviance in family / Peter Ondrejkovič .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 41-61 .
  article

  article

 3. Etické aspekty práce s rizikovými jedinci / Martin Kaliba .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 158-162 .
  article

  article

 4. Jsou počítačové hry využitelným prostředkem v primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže? / Martin Kaliba .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 169 -172 .
  article

  article

 5. Kauzalita teorie labellingu v edukaci dificilních jedinců / Andrej Drbohlav .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 204-207 .
  article

  article

 6. Mládež a drogová scéna (trendy, predpoklady a možnosti) / M. Jablonický .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 86-90 .
  article

  article

 7. Možnosti a meze humanizace výchovy a vzdělávání v kontextu rizikového chování dětí a mládeže / Martin Kaliba .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 70-78 .
  article

  article

 8. Možnosti prevencie klientského násilia v sociálnej práci v SR / Soňa Lovašová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 243-250 : 5 tab. .
  article

  article

 9. Negativní jevy ve věznicích / Tereza Raszková .
  In: Acta sociopathologica I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-420-5 (brož.). S. 125-130 .
  article

  article

 10. Omamné a psychotropní látky ve věznicích / Tereza Raszková, Tomáš Kubín .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 179-188 .
  article

  article