Search results

 1. 60 let pedagogických fakult, 1946-2006 / editoři Pavel Beneš, Vladimír Rambousek  Plzeň : Koniáš, 2007 . 111 stran . ISBN (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Hudebně pedagogický výzkum na Katedře hudební kultury FPE ZČU v letech 1992-2014 / Marie Slavíková  Plzeň : Západočeská univerzita, 2014 . 116 stran . ISBN 978-80-261-0454-4 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Hudebně pedagogický výzkum na Katedře hudební kultury FPE ZČU v letech 1992-2014

  book

 3. Pedagogická fakulta v Hradci Králové v proměnách času : k 50. výročí založení Pedagogické fakulty v Hradci Králové = Pedagogical Faculty of Hradec Králové in changes of time : 50. aniversary from establishment of Pedagogical faculty in Hradec Králové / autoři Václav Šplíchal, Čestmír Brandejs a kolektiv pracovníků Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; překlad Věra Tauchmanová  Hradec Králové : Gaudeamus pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, 2014 . 133 stran . ISBN 978-80-7435-530-1 (Gaudeamus ; vázáno) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Pedagogická fakulta v Hradci Králové v proměnách času

  book

 4. Volba studia učitelství na pedagogických fakultách v ČSR : Výzkum uchazečů o studium učitelství na pedagogických fakultách v ČSR v r. 1973 / Marta Klímová Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy . Praha : Universita Karlova, 1976, [na tit. listu nesprávně] 1974 . 292 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2010 : schváleno Akademickým senátem FPE ZČU dne 6.4.2011 / [editor Michal Mergl] . Plzeň : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011 . 90 s . ISBN 978-80-261-0011-9 (brož.) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book