Search results

 1. Aplikácia hodnotovo orientovanej cenotvorby = Aplication of the value based pricing / Jakub Kintler .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 136-140 : 1 obr. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  article

  article

 2. Averze mládeže k autoritám a konformitě a různé druhy manifestace těchto postojů / Ivana Knausová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 104-108 .
  article

  article

 3. Boj rozumu s citem, aneb, mládež na přechodu k rodičovství / Leona Stašová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 415-418 .
  article

  article

 4. Cesty životního úspěchu vysokoškoláků / Helena Kolibová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 144-147 : 2 obr. .
  article

  article

 5. Co musí "mít" dnešní žáci, aby se nevydělovali z kolektivu / Stanislav Bendl .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 17-21 .
  article

  article

 6. Dialóg ako základ pre hodnotovú orientáciu / Dušan Špiner .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 305-308 .
  article

  article

 7. Dotýkat se míru / Miloš Vítek, Marcela Vítková .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 383-386 .
  article

  article

 8. Duchovno v umění / Radovan Rybář .
  In: Kritika systémových přístupů [207 s.]. ISBN 80-7041-161-9 Kritika systémových přístupů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 68-71 .
  article

  article

 9. Existential problems of homeless people / Agata Woźniak-Krakowian .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 503-515 .
  article

  article

 10. Fenomén hodnôt v práci so staršími ľuďmi / Martina Hrozenská .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 132-139 .
  article

  article