Search results

 1. Aktivity cirkvi zamerané na pomoc rodinám / Soňa Vancáková  Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015 . 111 stran . ISBN 978-80-561-0277-0 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Aktivity cirkvi zamerané na pomoc rodinám

  book

 2. Dítě traumatizované v blízkých vztazích : manuál pro profesionály a rodiny / Oldřich Matoušek (ed.)  Praha : Portál, 2020 . 207 stran . ISBN 978-80-262-1707-7 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Dítě traumatizované v blízkých vztazích

  book

 3. Dítě traumatizované v blízkých vztazích : manuál pro profesionály a rodiny / Oldřich Matoušek (ed.)  Praha : Portál, 2017 . 207 stran . ISBN 978-80-262-1242-3 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Dítě traumatizované v blízkých vztazích

  book

 4. Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany : pro pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí  Praha : MSPV, 2014 . 110 stran . ISBN 978-80-7421-097-6 (v knize neuvedeno : kroužková vazba) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany

  book

 5. Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany : pro orgány sociálně-právní ochrany  Praha : MSPV, 2014 . 96 stran . ISBN 978-80-7421-095-2 (kroužková vazba) : .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany

  book

 6. Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany : pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  Praha : MSPV, 2014 . 134 stran . ISBN 978-80-7421-102-7 (kroužková vazba) : .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany

  book

 7. Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte : pro orgány sociálně-právní ochrany  Praha : MSPV, 2014 . 192 stran . ISBN 978-80-7421-101-0 (kroužková vazba) : .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte

  book

 8. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí jako systemické pracoviště... : mediačně-vyjednávací systemická práce s rodinami se závažnými vztahovými konflikty jako nástroj efektivní spolupráce Dětského krizového centra ADRA Hradec Králové s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové / Světluše Kotrčová, Miroslav Bubeník  Hradec Králové : Statutární město Hradec Králové, 2011 . 29 stran . ISBN 978-80-904690-8-2 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí jako systemické pracoviště

  book

 9. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku / Senta Radvanová a kolektiv  V Praze : C.H. Beck, 2015 . xvi, 197 stran . ISBN 978-80-7400-578-7 (brožováno) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

  book

 10. Rodina a pomoc štátu : ... realita, alebo utópia? / Soňa Vancáková  Rožumberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015 . 167 stran . ISBN 978-80-561-0313-5 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Rodina a pomoc štátu

  book