Search results

  1. Sociálna práca v teréne s ľuďmi bez domova užívajúcimi alkohol (reflexia reality v Bratislave) / Bystrík Holeček .
    In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 180-187 : 1 graf, 1 obr. .
    article

    article