Search results

 1. Ako byť "dobrým" rodičom na diaľku : Most spolupráce na prevencii = How to be a "good" parent from a distance : Bridge of co-operation on prevention / Miroslav Martončik, Renáta Tkáčová, Mária Koščová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 165-170 .
  article

  article

 2. Nejistá doba a nejistá rodina, co víme o rodinách dětí v ohrožení? = Uncertain times and uncertain family. What we know about family with children out-of-home? / Petr Fabián .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 135-143 .
  article

  article

 3. Prevencia pred nepriaznivými vplyvmi spoločenského vývoja na rodiny = Prevention against unfavourable influence of the social evolution / Renáta Jamborová, Alena Stopková, Lenka Urbanová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 86-93 .
  article

  article

 4. Profesionálně řízený mentoring jako sociální opora rodin v nejisté době = Professionally managed mentoring as a social support of families in uncertain times / Bohdana Břízová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 129-134 .
  article

  article

 5. Reflexe sociální prevence v praxi a výzkumu / Ilona Pešatová, Jana Pittnerová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 237-242 : 3 tab. .
  article

  article

 6. Rodzicielstwo zastępcze w kontekście problemów współczesnej rodziny = Foster parenthood in the context of the problems of a contemporary family / Józefa Matejek .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 298-311 .
  article

  article

 7. Sociálno-patologické javy v súčasnej rodine = Socio-pathological phenomena in contemporary family / Gréta Gáborová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 73-78 .
  article

  article