Search results

 1. Asystent rodzinny wobec problemów współczesnej rodziny = Family assistant towards the problems of a family / Józefa Matejek .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 241-246 .
  article

  article

 2. Rodzicielstwo zastępcze w kontekście problemów współczesnej rodziny = Foster parenthood in the context of the problems of a contemporary family / Józefa Matejek .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 298-311 .
  article

  article