Search results

 1. Environmentálne minimum vo vyučovyní chémie (modelový príklad - kyslé dažde) / Pavlína Gálusová - Zuzana Melichová .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 345-348 .
  article

  article

 2. K pravidlům vyučování chemie na základě Piagetovy konstruktivistické teorie / Małgorzata Nodzyńska .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 85-86 .
  article

  article

 3. Kurikulum technické výchovy / Mach Petr .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 112-117 .
  article

  article

 4. Sociální učení - předmět pro žáky se zrakový postižením ve speciální škole St. Michael ve Waldkirchu v Německu / D. Güttnerová, Marie Vítková .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 100-110 : 4 obr. .
  article

  article

 5. Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce / Jolana Hroncová .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 47-53 .
  article

  article

 6. Wykorzystanie podstawy programowej do tworzenia autorskich programów wczesnoszkolnej edukacji technicznej / Magda Marzenna .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 106-111 : 1 tab. .
  article

  article